Wspomnienie rozważania na Boże Ciało - 2012

ARCHIWUM » Archiwum Kazań i Rozważań » Wspomnienie rozważania na Boże Ciało - 2012

Dzisiaj przeżywamy jeden z najbardziej podniosłych dni w ciągu roku, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Ten dzień połączony jest z piękną procesją. Chrystus w Najświętszym Sakramencie opuszcza świątynie i wędruje z nami ulicami, na których zwykle tętni codzienne życie. Idzie tam, gdzie my chodzimy, aby żyć tam, gdzie my żyjemy.

W Boże Ciało rzeczywistość religijna przenosi się w sposób widzialny w miejsca, które zwykle nie kojarzą się nam z Bogiem i modlitwą.

Przechodzi między domami, obok sklepów, barów, przystanków. Drogi, którymi codziennie przesuwają się ludzie i samochody, w tym wyjątkowym dniu stają się miejscem publicznego wyznania wiary i uwielbienia Boga.

Procesja Corpus Domini przypomina nam, że istnieje coś więcej niż sprawy doczesne. Że Bóg rzeczywiście jest obecny w świecie. Że w naszej wędrówce przez życie nie jesteśmy sami, ponieważ Chrystus wkroczył na nasze drogi i uczynił je swoimi drogami. Dziś każdy może spotkać „Jezusa, który przechodzi", podobnie jak kiedyś na drogach Galilei, Samarii i Judei.

Procesja w kościele ma wyjatkowe znaczenie. To droga którą pokonujemy.

Człowiek zawsze gdzies podąża, jest w drodze … czasem się spieszy, czasem ociąga… jedzie do pracy… wraca do domu… idzie na spacer… w odwiedziny…

Procesję zawsze prowadzi krzyż… nie jest to więc zwykła droga… parada… manifestacja…

w procesji idziemy za krzyżem – prowadzi nas Zbawiciel

  • fizycznie – krzyz niesie ministrant
  • duchowo – idziemy za Jezusem, Jego drogą.

Procesję Bożego Ciała tez poprowadzi krzyż.

ale centralnym miejscem tej procesji jest Najświętszy Sakrament, Jezus Chrystus – dlatego dzieci sypią kwiaty, ministranci dzwonią dzwonkami, niesiemy chorągwie, baldachim… dzieją się rzeczy wielkie…

Podczas procesji przy 4 – ech ołtarzach będziemy słuchać ewangelii.

słowo Boże ma przenikać słuchacza do głębi – ma przemieniać i dawać nadzieję

  • bierzcie i jedzcie – komunia św. wyjątkowym darem dla nas.
  • Jezus karmi lud na pustyni – mnie tez chce karmić i wspierać  – pokarm na drogę – nie dla ludzi doskonałych ale dla nas – trzeba przystępować do spowiedzi św i przyjmować komunię św
  • Uczniowie poznają Jezusa przy łamaniu chleba – dzisiejsza Msza św.
  • Jedność uczniów Jezusa – z Bogiem i między sobą – zgoda buduje, niezgoda rujnuje – tak w relacjach miedzy ludźmi jak i z Bogiem – nie można walczyć… bo wtedy jest cierpienie…

Szcześć Boże na radosne świętowanie!  

Niedzielne Msze Święte
Baczyna
kościół parafialny
8:00
11:00

Marwice
kościół pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny
9:30

Racław
kościół pw. Matki Bożej
Szkaplerznej
12:30