Archiwum Kazań i Rozważań

ARCHIWUM » Archiwum Kazań i Rozważań

 • Wspomnienie rozważania na Boże Ciało - 2012

  Dzisiaj przeżywamy jeden z najbardziej podniosłych dni w ciągu roku, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Ten dzień połączony jest z piękną procesją. Chrystus w Najświętszym Sakramencie opuszcza świątynie i wędruje z nami ulicami, na których zwykle tętni codzienne życie. Idzie tam, gdzie my chodzimy, aby żyć tam, gdzie my żyjemy.

  W Boże Ciało rzeczywistość religijna przenosi się w sposób widzialny w miejsca, które zwykle nie kojarzą się nam z Bogiem i modlitwą.

  Przechodzi między domami, obok sklepów, barów, przystanków. Drogi, którymi codziennie przesuwają się ludzie i samochody, w tym wyjątkowym dniu stają się miejscem publicznego wyznania wiary i uwielbienia Boga.

 • Rozważania w kontekście Beatyfikacji Jana Pawła II

  1. Rodzina

  Pośród wielu dróg człowieka rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą – nauczał Jan Paweł II. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek.

  Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu.

  Tak więc Kościół ogarnia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową...

 • czy-pan-jezus-narodzi-sie-w-tym-roku-na-swieta-.jpg

  Czy Pan Jezus narodzi się w tym roku na święta?

  Czy Pan Jezus narodzi się w tym roku na święta?

  Przez cały rok powracają po sobie rocznice, wspomnienia, święta i uroczystości. Wspominamy radość i smutek – narodziny, chrzciny, śluby ale i pogrzeby. Świętujemy Boże Narodzenie, Wielkanoc czy Niepokalane Poczęcie Maryi.

  Raz się rodzimy i raz przyjmujemy chrzest.

  • Czy Pan Jezus narodzi się w tym roku na święta?
  • Przecież raz się rodzimy…
 • Zrozumieć Adwent

  Okres Adwentu ma podwójny charakter:

  Jest czasem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi.

  Równocześnie jest okresem, w którym – przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa – Kościół kieruje swą myśl ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów.

  Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania. Liturgia Adwentu przybliża nam wielkie postacie historii zbawienia. Do takich należą prorok Izajasz, Jan Chrzciciel, a także Maryja i Józef. Ostateczną odpowiedzią Boga zatroskanego o człowieka jest Jezus Chrystus: „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna”.

 • "W dobrych zawodach wystąpiłem..."

  „W dobrych zawodach wystąpiłem… wiary ustrzegłem… na koniec odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości…”

  Zawody to życie – dla Pawła celem życia było przekazywanie wiary i dążenie do wieczności – do zbawienia – symbolem tych celów jest ów „wieniec sprawiedliwości”.

  Różne sposoby na życie… różne cele życiowe…  nikt nie dziwi się że tak jest. Dla chrześcijan sposobem na życie jest chrześcijaństwo: przykazania, kościół, spowiedź, ślub kościelny, chrzest i I komunia święta dziecka…

  Dla kogoś innego cel i sposób na życie może być i jest zupełnie inny… „Po co ci kościół i to wszystko czego uczy…? Nie potrafisz myśleć sam...? Jesteś zacofany? Jakimś fanatykiem religijnym jesteś…? A może jeszcze Radia Maryja słuchasz czasem…? No to, to już przesada…"

 • List EP z okazji XX rocznicy powrotu katechezy do szkoły

  „POZNACIE PRAWDĘ, A PRAWDA WAS WYZWOLI”  (J 8,32)

  List Episkopatu Polski z okazji 20. rocznicy powrotu katechezy do szkoły

  1. Chrystus naszym jedynym Nauczycielem i Wychowawcą

  W pierwszą niedzielę września uczestniczymy w Eucharystii, wypowiadając Panu Bogu naszą wdzięczność za okres wakacji i urlopów. Jednocześnie prosimy go o łaskę, by nie zmarnować czasu, jaki jest przed nami. Powtarzamy za Psalmistą: Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca  (por. Ps 90,12).
  Rozpoczynając nowy rok szkolny pragniemy wszyscy: rodzice i dzieci, dorośli i młodzież, przyjąć wobec Boga postawę, którą wypowiedział autor Księgi Mądrości: Któż poznał twój zamysł, gdybyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego? (por. Mdr 9,17).
  Chrystus jest naszym jedynym Nauczycielem i Wychowawcą. Chcemy słuchać Jego nauki. Jedną z nich słyszeliśmy przed chwilą: Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być Moim uczniem (por. Łk 14,27). Prawdziwa mądrość, jaka wyłania się z dzisiejszej Ewangelii, wskazuje, że trzeba porzucić wszystko, co nas wiąże i krępuje, by osiągnąć prawdziwą wolność i móc naśladować Jezusa. Darem mądrości jest naśladowanie Jezusa. Nie kogokolwiek, ale właśnie Jezusa Chrystusa.

Niedzielne Msze Święte
Baczyna
kościół parafialny
8:00
11:00

Marwice
kościół pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny
9:30

Racław
kościół pw. Matki Bożej
Szkaplerznej
12:30