11/04/2022 - Program przygotowania i celebracji Świąt Wielkanocnych Pascha 2022

Aktualności » 11/04/2022 - Program przygotowania i celebracji Świąt Wielkanocnych Pascha 2022

1.    Budowa Grobu Pańskiego.
       Zapraszam do pomocy w środę 13.04.2022 o godz. 17:00.

2.    Spotkania służby liturgicznej w czwartek, piątek i sobotę o godz. 9:00.
       W sobotę godz. 9:00 spotkanie kantorów

3.    T R I D U M     P A S C H A L N E

•    W i e l k i   C z w a r t e k 
                                       18:00 –  Msza św. Wieczerzy Pańskiej
                                       Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21:00

•    W i e l k i    P i ą t e k 
                                        8:00 Modlitwy poranne
                                       12:00 Droga Krzyżowa
                                       15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
                                       18:00 L i t u r g i a   M ę k i    P a ń s k i e j
                                       21:00 – 22:00  Adoracja Najświętszego Sakramentu.
                                                             Modlitwę prowadzi Grupa Muzyczna

•    W i e l k a    S o b o t a

  8:00 Modlitwy poranne

 Modlitwa podczas poświęcenia pokarmów

18:00  L i t u r g i a   W i g i l i i  P a s c h a l n ej

z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych podczas, której zabrzmi radosne Alleluja!!!

Przynosimy świece, zapraszam na liturgię ze świecami dzieci przed I Komunią Św.

•    N i e d z i e l a    Z m a r t w y c h w s t a n i a   P a ń s k i e g o

                               6:00 w Baczynie: za parafian.
                               8:00 w Marwicach: za parafian
                               9:30 w Racławiu: za parafian
                              11:00 w Baczynie O pokój naświecie

Niedzielne Msze Święte
Baczyna
kościół parafialny
8:00
11:00

Marwice
kościół pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny
9:30

Racław
kościół pw. Matki Bożej
Szkaplerznej
12:30